závojenka zvlněná – Entoloma undatum (Gillet) M.M. Moser Entolomataceae NP Podyjí, na zbytcích dřeva a opadu pod jasanem, javorem, habrem a černým bezem na humózní vápnité půdě, 8. 8. 2021

Roztroušeně až místy hojně se vyskytující závojenka, kterou nacházíme na bohatších, humóznějších půdách, někdy okolo cest, obvykle pod listnáči. Plodnice s kloboukem nálevkovitého tvaru vytváří v létě a na podzim, vyrůstají v menších skupinách. Nejedlá.