žilnatka oranžová – Phlebia radiata Fr. Meruliaceae NP Podyjí, tlející větev třešně, 18. 3. 2017

Hojný druh roste po celý rok, nejčastěji však na podzim a během teplých zim na dřevě listnáčů, vzácně i jehličnanů. Nejedlá.