zelenitka měděnková – Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra Chlorociboriaceae NP Podyjí, silně zetlelý kmen habru, 15. 6. 2018

Roztroušeně rostoucí pohledná saprotrofní houba osídlující odumřelé dřevo listnáčů, zejména dubů, habrů, lísek a dalších. Častěji než samotné plodnice lze nalézt houbou napadené dřevo, které přítomností rozkladných procesů získává nápadnou tyrkysovou barvu. Od podobné zelenitky bukové se liší menšími výtrusy a jinou barvou hymenia, někteří autoři však oba druhy ztotožňují. Nejedlá.