závojenka jarní – Entoloma vernum S. Lundell Entolomataceae NP Podyjí, okraj cesty pod trnkou, šípkem a hlohem, 14. 4. 2018

Jarní druh roste od března do května ve světlých lesích, na jejich okrajích, v křovinách i parcích a podél cest pod listnáči i jehličnany, často ve velkých skupinách. Vyskytuje se hojně od nížin po horský stupeň. Jedovatá.