žilnatka bledá – Phlebia centrifuga P. Karst. Meruliaceae NP Podyjí, padlý kmen lípy ve smíšeném listnatém lese, 11. 11. 2018

Vzácnější saprotrof rostoucí na tlejícím dřevě jehličnanů i listnáčů, především ve vyšších polohách, v nížinách na chladnějších stanovištích. Původně typický druh bukojedlových pralesních biotopů se v posledních letech šíří i do méně původních porostů. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Nejedlá.