zemnička bílá – Leucoscypha leucotricha (Alb. & Schwein.) Boud. Pyronemataceae NP Podyjí, opadem pokrytá půda pod dubem a bukem, 13. 9. 2020

Celoevropsky vzácný druh tvořící drobnější pohledné plodnice. Ekologické nároky, včetně trofismu, se prozatím jeví jako dosti nejasné – roste zdánlivě na zemi nebo v opadu či na rozloženém dřevě buku, ale někteří autoři zvažují, že by mohla být třetím partnerem mykorhizního vztahu ryzce nasládlého (Lactarius subdulcis) a buku lesního. Zemnička bílá je uvedena v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh). Nejedlá.