vyklenutka třešňová – Dermea cerasi (Pers.) Fr. Dermateaceae NP Podyjí, padlý kmen třešně v potoční nivě, 2. 5. 2021

Nenápadná vřeckovýtrusá houba rostoucí zejména v jarních měsících na kmenech a větvích padlých třešní. Od příbuzných druhů makroskopicky dobře odlišitelná podle tvaru anamorfy nazývané Foveostroma drupacearum (Lév.) DiCosmo, obě stádia se často vyskytují pospolu. Běžná, avšak přehlížená. Nejedlá.