vodnička potoční – Cudoniella clavus (Alb. & Schwein.) Dennis Helotiaceae NP Podyjí, větve listnáčů v potoce, 8.5.2017

Drobnější jarní saprotrof rostoucí ve skupinách na tlejících větvích listnáčů, na lodyhách bylin či stéblech trav ponořených v čisté tekoucí vodě potoků a pramenišť. Druh je dobrým indikátorem čistoty vod. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (téměř ohrožený druh). Nejedlá.