voskovička jasanová – Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya Helotiaceae NP Podyjí, na tlejících řapících jasanu pod jasanem, javorem, habrem a černým bezem na humózní vápnité půdě, 8. 8. 2021; teleomorfy

Invazní druh pocházející z východní Asie, odkud byl zavlečen do Evropy. Zde téměř vytlačil původní neškodný saprotrofní druh voskovička bělavá (Hymenoscyphus albidus) a coby nebezpečný parazit jasanů prakticky decimuje populace obou našich domácích druhů - jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) i jasanu úzkolistého (F. angustifolia). Paraziticky žije pouze anamorfa (nepohlavní stádium houby, Chalara fraxinea T. Kowalski), která napadá živá pletiva a způsobuje usychání letorostů a předčasný opad listů, až nakonec po několika letech oslabený strom odumírá. Tato choroba je nazývána nekrózou jasanu. Plodnice pohlavního stádia (teleomorfy) jsou pak již saprotrofní, vyrůstají nejčastěji v období vrcholícího léta na tlejících řapících jasanů a jsou nejedlé.

Syn.: Hymenoscyphus pseudoalbidus V. Queloz, C.R. Grünig, R. Berndt, T. Kowalski, T.N. Sieber & O. Holdenrieder.