voskovka hořká – Hygrocybe mucronella s. l. Hygrophoraceae NP Podyjí, louka v trávě a mechu, 26. 11. 2017

Roste vzácně na mechatých a travnatých stanovištích nebo v křovinách, toleruje zásadité i kyselé, živinami bohatší půdy. Vyskytuje se obvykle v menších skupinách. V ČR nalezena jen na nemnoha lokalitách. Nejedlá. H. mucronella (Fr.) P. Karst. je uvedena v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh), avšak na Slovensku bylo nedávno prokázáno, že se jedná o komplex blízce příbuzných druhů, a byl popsán nový druh Hygrocybe amara, který je s H. mucronella s. str. zaměňován.

Zdroj:

FULJER F., ZAJAC M., KAUTMANOVÁ I. (2023): Contribution to the knowledge of the complex Hygrocybe mucronella. Poster presentation, 8th Czech-Slovak Mycological Conference Nitra, Slovakia, September 21–24, 2023. – Catathelasma 22: 23.