voskovka hořká – Hygrocybe mucronella (Fr.) P. Karst. Hygrophoraceae NP Podyjí, louka v trávě a mechu, 26. 11. 2017

Roste vzácně na mechatých a travnatých stanovištích nebo v křovinách, toleruje zásadité i kyselé, živinami bohatší půdy. Vyskytuje se obvykle v menších skupinách. V ČR nalezena jen na nemnoha lokalitách. Uvedena v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh). Nejedlá.