voskovička černavá – Holwaya mucida Schulzer (Korf & Abawi) Tympanidaceae NP Podyjí, tlející kmen lípy, 16. 9. 2017; anamorfy

Poměrně vzácný drobný vřeckovýtrusý druh osídlující kůru tlejících kmenů lip, velmi vzácně i olší, na vlhčích místech zejména v suťových lesích, luzích, nivách a hlubokých údolích. Houba tvoří 2 druhy plodnic. Plodnice připomínající černé zápalky s bílou hlavičkou jsou anamorfním stádiem, označují se Crinula caliciiformis Fr. a za příhodných podmínek se tvoří celoročně. Plodnice teleomorfního stádia jsou káčovitého tvaru, celé černé a tvoří se zejména v chladných měsících roku. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Nejedlá.

Syn.: Ditiola mucida Schulzer