ucháč obrovský – Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke Discinaceae NP Podyjí, smíšený les na vápnité půdě, u zbytků tlejícího kmene, 14. 4. 2018

Nepříliš hojná jarní houba objevující se na zetlelém dřevě či okolo tlejících pařezů jehličnatých i listnatých dřevin, např. smrku, borovice, lípy, osiky, habru a dalších. Výskyt v rámci ČR dosti nerovnoměrný, hojnější je v lužních biotopech. V minulosti uváděn v atlasech jako jedlý, v poslední době se však sběr ke konzumaci nedoporučuje, a to jednak pro podezření, že obsahuje jedovaté látky, jednak pro možnou záměnu za nesporně jedovatý ucháč obecný.