ucháč obecný – Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. Discinaceae NP Podyjí, tlející kmen listnáče, 14. 4. 2018

Vřeckovýtrusý saprotrof rostoucí zejména v dubnu a květnu, roztroušeně, nejčastěji na písčitých půdách pod borovicemi, ale také kolem pařezů či v půdě obsahující rozložené zbytky dřeva anebo, jako v našem případě, přímo na tlejícím dřevě. Jedovatý.