ucho Jidášovo – Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. Auriculariaceae NP Podyjí, tlející větev listnáče, 20. 2. 2021

Hojně se vyskytující saprotrof, rostoucí celoročně na odumřelém dřevě listnáčů, zejména na bezu, topolu, akátu, buku i dubu. Je jedlý, v asijské kuchyni velmi oblíbený s léčivými účinky. Pro sběr jsou nejpříznivější déletrvající vlhká období roku.