ušíčko dřevní – Pseudoplectania lignicola Glejdura, V. Kučera, Lizoň & Kunca Sarcosomataceae Mirochov, Třeboňsko, v mechaté půdě na pasece v mladém porostu jedle a smrku, 6. 4. 2023

Teprve v roce 2015 popsaný druh rostoucí na jaře v jehličnatých lesích na silně rozloženém dřevě, ale i v opadu a v mechových a rašeliníkových porostech. Prozatím stále málo známý a nehojný zástupce rodu, dříve bylo zaměňováno nejspíše za makroskopicky prakticky shodné ušíčko černé, od něhož se mikroskopicky liší centrálně umístěným gelatinózním obalem spor. Nejedlé.

Zdroj:

GLEJDURA S., KUČERA V., LIZOŇ P., KUNCA V. (2015): Pseudoplectania lignicola sp. nov. described from central Europe. – Mycotaxon 130: 1–10.