ušíčko černé – Pseudoplectania nigrella (Pers.) Fuckel Sarcosomataceae Mirochov, Třeboňsko, v mechaté půdě na hraně příkopu u cesty, 6. 4. 2023

Nehojný časně jarní druh vyrůstající na tlejícím jehličí, v mechu nebo na silně zetlelých zbytcích dřeva jehličnanů. Plodnice rostoucí většinou skupinově, nacházíme je ve smrčinách, na vlhkých až podmáčených místech, často na prosvětlených okrajích lesa, na mýtinách nebo při okrajích cest. Zřejmě nejběžnější zástupce rodu. Uvedené v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN - ohrožený druh. Nejedlé.