terčka žilnatá – Rutstroemia bolaris (Batsch) Rehm Rutstroemiaceae NP Podyjí, listnatý les, tlející větvička habru, 17. 3. 2018

Drobnější lignikolní saprotrof rostoucí na jaře na drobných větvičkách listnáčů, zejména habru, častěji na bazickém podloží. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh), v NP Podyjí celkem hojná. Nejedlá. Její blízce příbuzná terčka dubová vyrůstá na odumřelých větvích dubů na podzim.