tmavobělka žlutavá – Melanoleuca cognata (Fr.) Konrad & Maubl Tricholomataceae Bojanovice, Znojemsko, opad pod modřínem, lískou, habrem, dubem a lípou v příkopu u cesty, 24. 4. 2021

Jarní, vzácně i pozdně podzimní saprotrofní druh rostoucí většinou při okrajích listnatých a smíšených lesů, často i na nelesních biotopech, podél cest, v parcích nebo sadech a jiných synantropních stanovištích, snáší i mírnou ruderalizaci. Vyskytuje se roztroušeně, místy hojně, fruktifikuje jednotlivě nebo ve skupinách. Jedlá.