terčovnice síťnatá – Disciotis venosa (Pers.) Boud. Morchellaceae NP Podyjí, aluvium potoka 18.4.2017

Typicky jarní druh lužních lesů, aluvií potoků a jiných vlhkých míst v humózních lesích, často pod jasany, v porostech devětsilu, popř. i v sadech, zahradách, na zásaditých půdách, na jižní Moravě roztroušeně, jinde vzácněji. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Jedlá, ale nesbírá se.