trámovka plotní – Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. Gloeophyllaceae NP Podyjí, opracovaný kmen smrku, 6. 1. 2019

Velmi hojný saprotrof na mrtvém dřevě jehličnanů, zejména smrků, velmi vzácně i některých listnáčů. Plodnice se objevují celoročně, typicky v prasklinách na prosychajících kmenech, na řezných plochách pařezů, dosti často také na opracovaném dřevě, např. na špalcích, sloupech, trámech, plotech nebo pražcích. Nejedlá.