trepkovitka měnlivá – Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm. Inocybaceae NP Podyjí, spadlá větev listnáče ve smíšeném lese, 11. 1. 2020

Běžný drobnější druh fruktifikující od jara do podzimu, často i během mírnějších zim. Roste na větvičkách a tenčích větvích, vzácněji i na listech nebo kmenech různých listnáčů, většinou dubů, buků nebo habrů, ojediněle také jehličnanů. Od podobných trepkovitek se odlišuje malými výtrusy válcovitého tvaru. Nejedlá.