trsnateček kosťový – Osteina obducta (Berk.) Donk Fomitopsidaceae NP Podyjí, dosti zetlelý pařez modřínu ve smíšeném lese, 21. 7. 2019

Roste dosti vzácně v nížinném až vysokohorském stupni na pařezech a odumřelých kmenech či kořenech modřínů, vzácně i jiných jehličnanů, výjimečně i listnáčů. Suché plodnice jsou nápadné velmi tvrdou dužninou. Uveden v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Nejedlý.