trámovka jedlová – Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst. Gloeophyllaceceae NP Podyjí, tlející kmen smrku spadlý do údolí potoka, 7. 7. 2018

Dosti hojný lignikolní druh obývající dřevo jehličnanů. Plodnice nacházíme celoročně na dřevě, často již opracovaném, smrků, borovic i jedlí, např. na nekvalitně ošetřených plotech, trámech a sloupech. Podobná trámovka plotní má hustší lupeny a oranžově rezavý přirůstající okraj klobouku. Nejedlá.