štítovka žlutozelenavá – Pluteus chrysophaeus (Schaeff.) Quél. Pluteaceae NP Podyjí, silně zetlelý kmen buku, 1. 7. 2018

Vzácnější druh rostoucí na zetlelém dřevě listnáčů, nejčastěji buku, ale i dubu, habru a jasanu. Vyskytuje se v bukových a dubových pralesních rezervacích na celém území ČR od nížiny až do horských poloh, např. v jižních Čechách, v Beskydech nebo na střední a jižní Moravě. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (téměř ohrožený druh). Nejedlá.