smrčenka žloutková – Neolecta vitellina (Bres.) Korf & J.K. Rogers Neolectaceae Beskydy, Bílá, okraj starší kulturní smrčiny, 18. 6. 2022

Drobná, nenápadná a velmi vzácná houba roste na holé půdě, v opadu nebo v mechu v jehličnatých lesích, pravděpodobný parazit smrku. Je spíše chladnomilná a u nás roste zřejmě jen na dvou lokalitách ve vyšších polohách, které pravděpodobně představují jižní hranici výskytu druhu v Evropě. Druh představuje jediného evropského zástupce primitivního vřeckovýtrusého rodu Neolecta, který má ve fylogenetickém stromu hub dosti osamělé postavení. Nejedlá.