šťavnatka žlutolemá (žlutolupenná) – Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr Hygrophoraceae NP Podyjí, pod javorem, bukem a lípou na vápnité půdě, 23. 9. 2018

Štavnatka tvořící pohledné plodnice, často ve skupinách, vyrůstá nehojně až vzácně v listnatých a smíšených lesích, především pod duby, buky nebo lipami. Preferuje teplejší oblasti a vápnitou půdu. Jedlá.