šťavnatka žíhaná – Hygrophorus arbustivus Fr. Hygrophoraceae NP Podyjí, pod dubem, javorem a lískou na bazickém podloží, 16. 11. 2019

Teplomilný mediteránní druh rostoucí vzácně v listnatých lesích, zejména pod duby na bazickém podloží. Ve středomoří fruktifikuje prakticky po celý rok, ve střední Evropě se objevuje zpravidla na přelomu podzimu a zimy. Její rozšíření zatím není dostatečně zmapováno. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh).