šedopórka zakouřená – Bjerkandera fumosa (Pers.) P. Karst. Meruliaceae Bojanovice, Znojemsko, intravilán, kmen živé vrby, 19. 9. 2015

Vzácnější jednoletá chorošovitá houba osídlující dřevo listnáčů, např. javorů, jírovců, topolů, ale nejčastěji vrb. Roste většinou saprotrofně na tlejících kmenech, pařezech nebo odumřelých partiích živých stromů, na odumírajících nebo oslabených dřevinách však může napadat i živé pletivo. Plodnice lze nalézt celoročně, hlavní fruktifikační období nastává na jaře a na podzim. Nejedlá.