špička větevná – Marasmiellus ramealis (Bull.) Singer Omphalotaceae NP Podyjí, tlející větev listnáče v aluviu potoka, 9. 5. 2018

Velmi hojný druh rostoucí na tlejících větvích a větvičkách listnáčů, ale i na dřevě jehličnanů nebo na bylinných zbytcích. Vyrůstá od jara do podzimu, obvykle ve skupinách, někdy velmi rozsáhlých. Nejedlá.