šupinovka tmavošupinná – Pholiota jahnii Tjall.-Beuk. & Bas Strophariaceae NP Podyjí, na okraji cesty u paty listnáče, 17. 9. 2017

Druh rostoucí paraziticky na bázích kmenů, kořenových nábězích a kořenech stromů, či saprofyticky na dřevě ukrytém v půdě, zdánlivě ze země. Vyskytuje se roztroušeně spíše v nižších polohách, v lesích, zejména v bučinách, doubravách, ale i smíšených listnatých lesích, na okrajích lesních cest a luk. Preferuje dřevo různých listnáčů, v podzimních měsících produkuje zpravidla bohaté trsy plodnic. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (téměř ohrožený druh). Nejedlá.