štítovka stinná – Pluteus umbrosus (Pers.) P. Kumm. Pluteaceae NP Podyjí, padlý mechatý kmen listnáče, 10. 11. 2018

Roste nehojně až vzácně, většinou jednotlivě, na rozkládajícím se dřevě buků, dubů, lip a některých jiných listnáčů. Častější bývá v zachovalých lesích a pralesovitých porostech. Fruktifikuje v období pozdního léta a na podzim. Nejedlá. Tmavé ostří lupenů má také hojnější štítovka černolemá, která však neroste na listnáčích a nemá zrnitou pokožku klobouku.