štítovka síťnatá – Pluteus phlebophorus (Ditmar) P. Kumm. Pluteaceae NP Podyjí, tlející kmen a větve listnáče u potoka, 14. 7. 2018

Saprotrof vyskytující se roztroušeně, místy až hojně, na tlejícím dřevě listnáčů, hlavně buku, dubu a habru, nejčastěji v přirozených a pralesovitých porostech s velkým množstvím tlejícího dřeva. Fruktifikuje v létě a na podzim. V NP Podyjí nalézána opakovaně na dřevě různých listnáčů. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Nejedlá.