špičatička stepní – Galeropsis desertorum Velen. & Dvořák Bolbitiaceae NP Podyjí, sušší acidofilní trávník, 27. 10. 2015

Saprotrof stepního charakteru rostoucí na písčitých nebo hadcových půdách. Obecně velmi vzácný druh, lokalita v NP Podyjí je v současnosti jediným místem dokladovaného výskytu druhu v ČR. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EX? (nezvěstný druh). Nejedlá.

Syn.: Panaeolus desertorum (Velen. & Dvořák) E.F. Malysheva, G. Moreno, Svetash. & M. Villarreal

Zdroj:

BĚŤÁK J. & ČAPOUN M. (2015): Špičatička stepní (Galeropsis desertorum) znovu objevena v České republice. – Thayensia 12: 119-127.