slzečník síťnatý – Bolbitius reticulatus s. l. Bolbitiaceae NP Podyjí, tlející kmen habru v suťovém lese, 19. 5. 2018

Šířeji chápaný taxon zahrnující krom slzečníku síťnatého (Bolbitius reticulatus (Pers.) Ricken) také s. síťnatý moučnatý (B. reticulatus f. aleuriatus (Fr.) Enderle) a s. štítovkovitý (B. reticulatus var. pluteoides (M.M. Moser) Arnolds). Vzácnější druh vyrůstající od jara do podzimu na tlejícím dřevě listnáčů, zejména na silnějších kmenech v pozdějších stádiích rozkladu, spíše v přirozených a přírodě blízkých lesních porostech, suťových lesích apod. Nejedlý.