štítovka Romellova – Pluteus romellii (Britzelm.) Sacc. Pluteaceae Bojanovice, Znojemsko, tlející větev dubu v teplé dubohabřině, 12. 6. 2016

Hojný a poměrně proměnlivý lignikolní saprotrof roste na zetlelém dřevě listnáčů, např. buků, dubů, habru nebo lip, výjimečně i jehličnanů. Tvoří středně velké či spíše drobnější plodnice, které se objevují od pozdního jara do podzimu. Mezi zástupci rodu výjimečná žlutou barvou třeně. Jedlá, ale nechutná.