slizečka porcelánová – Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn. Physalacryaceae NP Podyjí, tlející kmen buku ve smíšeném listnatém lese, 15. 9. 2020

Roztroušeně se vyskytující lignikolní saprotrof roste od léta do podzimu na kmenech a větvích listnáčů, především buků, spíše v počátečních stádiích rozkladu, často ještě v kůře. Jedlá.

Syn.: Mucidula mucida (Schrad.) Pat.