smrž polovolný – Morchella semilibera DC. Morchellaceae NP Podyjí, pod trnkou, třešní a ptačím zobem na mírně ruderalizovaném stanovišti, 22. 4. 2023

Roztroušeně se vyskytující jarní druh, který se objevuje na živinami bohatších, většinou bazických stanovištích, ve světlých lesích, sadech či zahradách, v křovinách, okolo cest či na mírně ruderalizovaných místech pod listnáči, zejména pod jasany, ale i pod topoly, vrbami či ovocnými dřevinami. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT – téměř ohrožený druh. Jedlý, ale nesbírá se.

Syn.: Mitrophora semilibera (DC.) Lév.