slizobedla okrově žlutá – Zhuliangomyces ochraceoluteus (P. D. Orton) Redhead Amanitaceae NP Podyjí, smíšený les pod olší, jasanem, habrem a smrkem v aluviu potoka, 6. 7. 2018

Celoevropsky vzácná houba vyskytující se na stanovištích, která mají tendenci být bohatá i na další nehojné a mykologicky zajímavé druhy. Vyrůstá mezi červnem a říjnem obvykle pod listnáči, např. duby, habry nebo buky, ale i pod olšemi, na humózních či těžších bazických půdách. Dobře poznatelná podle podle okurkově moučné vůně a slizu pokrývajícím alespoň klobouk, většinou však celou plodnici. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR (pod basionymem Limacella ochraceolutea P. D. Orton) v kategorii DD (druh s nedostatečně známým rozšířením). Nejedlá.