šupinovka ohnivá – Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm. Strophariaceae NP Podyjí, tlející pařez borovice v teplé dubohabřině, 21. 9. 2018

Roste v létě a na podzim většinou v menších trsech na tlejících pařezech a kmenech borovic, někdy i jiných jehličnanů, velmi vzácně i listnáčů. Častější ve vyšších polohách, ale ani v nížinách není vzácná. Nejedlá.