smrž obecný – Morchella esculenta (L.) Pers. Morchellaceae Znojmo, intravilán, ruderální stanoviště v areálu nemocnice, 18. 4. 2019

Roztroušeně se vyskytující jarní druh, vyrůstá ve světlejších listnatých lesích, ale i na ruderálních biotopech, preferuje teplejší polohy a bazické substráty. Jedná se nejspíše o komplex několika těžko rozlišitelných taxonů. Jedlý.