slizečka ocasatá (penízovka kořenující) – Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen Physalacriaceae NP Podyjí, tlející kořeny listnáče v listnatém lese, 24. 6. 2018

Velmi hojná houba rostoucí od pozdního jara do podzimu, jednotlivě nebo ve skupinách, někdy zdánlivě ze země, ve skutečnosti však z mrtvého dřeva ukrytého pod povrchem půdy. Vyskytuje se často okolo tlejících pařezů a na trouchnivých větvích listnáčů, hlavně dubů, buků a habrů, vzácně i jehličnanů. Jedlá, ale nevalné kvality.