sametovka okrová – Conocybe ochrostriata Hauskn. Bolbitiaceae NP Podyjí, humózní půda pod lískou, olší a dubem u koryta sezónní vodoteče, 1. 5. 2021

Běžně se vyskytující, ale nenápadný druh rostoucí na humózních či jílovitých půdách od jara, často již koncem dubna, až do podzimu. Roste v opadu či na holé půdě podél cest nebo na periodicky zaplavovaných biotopech, na nichž se objevuje opakovaně. Nejedlá.