šupinovka (plaménka) nádherná – Gymnopilus junonius (Fr.) P.D. Orton Strophariaceae Bojanovice, Znojemsko, na kořenech živého dubu na břehu rybníka, 18. 9. 2019

Houba fruktifikuje v létě a na podzim většinou v bohatých a pohledných trsech. Plodnice vyrůstají na mrtvém i dosud živém dřevě, na pařezech, bázích kmenů, kořenových nábězích i kořenech listnáčů, hlavně dubů, někdy vyrůstají zdánlivě ze země. Nalézáme je v lesích, spíše na otevřených stanovištích, v parcích nebo na březích a hrázích rybníků. Nejedlá. Syn.: Gymnopilus spectabilis (Weinm.) A.H. Sm.