štítovka jelení – Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. Pluteaceae NP Podyjí, tlející kořeny dubu, 30. 5. 2020

Velmi hojný saprotrof rostoucí na odumřelých kmenech, větvích a kořenech nejrůznějších listnáčů, velmi vzácně i jehličnanů, na dřevních zbytcích nebo pilinách. Vyskytuje se ve velmi širokém spektru biotopů. Plodnice tvoří od jara do pozdního podzimu, rostou jednotlivě, ve skupinách i v trsech. Jedlá, ale nechutná.