smrž jedlý (šedočerný) – Morchella vulgaris (Pers.) Gray Morchellaceae NP Podyjí, pod javory a jasany na humózní půdě v aluviu potoka, 25. 4. 2020; určení nejisté

V dubnu a květnu fruktifikující druh rostoucí v lužních lesích, sadech, zahradách, vzrostlejších křovinách nebo na okrajích listnatých lesů a hájů, často pod jasany, topoly, spíše na humózních a bazických půdách. Od blízce příbuzného smrže obecného (M. esculenta) by se měl odlišovat nepravidelným tvarem jamek a jejich zbarvením, které má být oproti žebrům tmavší. Ve skutečnosti jsou dospělé plodnice často jen obtížně makroskopicky odlišitelné, také proto byly donedávna oba druhy mnohými autory slučovány do jednoho. Teprve molekulární analýzy prokázaly jejich rozdílnost. Pro praktického houbaře však jejich rozlišování nemá smysl, všechny druhy smržů jsou jedlé a chutné.

Zdroj:

RICHARD F., BELLANGER J.-M., CLOWEZ P., HANSEN K., O’DONNELL K., URBAN A., SAUVE M., COURTECUISSE R. & MOREAU P.-A. (2015): True morels (Morchella, Pezizales) of Europe and North America: Evolutionary relationships inferred from multilocus data and a unified taxonomy. – Mycologia 107 (2): 359–382.