štítovka hlízečkatá – Pluteus semibulbosus s. l. Pluteaceae NP Podyjí, tlející kmen listnáče ve smíšeném listnatém lese na vápnitém podloží, 28. 7. 2018

Dosti hojná štítovka či spíše komplex příbuzných druhů s dosud nejasnou taxonomií. Osidluje tlející dřevo listnáčů, např. habru, lípy, buku nebo břízy, plodnice dorůstají spíše menší velikosti a na bázi mají typické hlízkovité rozšíření. Jedlá, ale nechutná.