štítovka huňatá – Pluteus hispidulus (Fr.) Gillet Pluteaceae NP Podyjí, zetlelé dřevo buku promísené s opadem, 15. 6. 2018

Vzácnější saprotrof přirozených a pralesovitých porostů nižších a středních poloh. Vyrůstá na tlejících kmenech a větvích listnáčů, zejména buků a dubů, v pokročilejším stádiu rozkladu, nebo na dřevních zbytcích v jejich těsném okolí. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh). Nejedlá.