šupinovka gumovitá – Pholiota gummosa (Lasch) Singer Strophariaceae NP Podyjí, okolo tlejícího pařezu listnáče na okraji louky, 28. 10. 2017

Vyrůstá na zanořeném, někdy i povrchovém tlejícím dřevě listnáčů, výjimečně i jehličnanů, nejčastěji na okrajích lesů a cest, v parcích a zahradách. Nepříliš hojná, fruktifikuje zejména na podzim. Nejedlá.