slizopórka dvoubarvá – Vitreoporus dichrous (Fr.) Zmitr. Meruliaceae NP Podyjí, padlý kmen vrby v potoční nivě, 26. 10. 2019

Chorošovitá houba tvořící rozlité až polokloboukaté plodnice, hymenofor je za vlhka měkký s nápadně růžovými odstíny. Vyrůstá po celý rok za bezmrazých období na odumřelém dřevě listnáčů, často ve společnosti jiných chorošů, někdy přímo na jejich starých plodnicích, nejčastěji na odumřelých ležících i dosud stojících kmenech vrb napadených ohňovcem tečkovaným (Phellinus punctatus). Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh). Nejedlá.

Syn.: Gloeoporus dichrous (Fr.) Bres., Gelatoporia dichroa (Fr.) Ginns