šťavnatka dubová – Hygrophorus penarioides Jacobsson & E. Larss. Hygrophoraceae Bojanovice, Znojemsko, smíšený les pod dubem, habrem, lípou a borovicí na vápnité půdě, 6. 10. 2018

Šťavnatka s poměrně mohutnými plodnicemi, průměr klobouku může dosahovat až 15 cm. Roste dosti vzácně, většinou v řídkých skupinách, v teplých světlejších lesích na bazickém podloží, výlučně pod duby. Do roku 2007 ztotožňovaná s běžnější šťavnatkou bukovou (Hygrophorus penarius), od níž se liší zejména ekologií. Jedlá, ale nesbírá se.